S.No Name of the Candidate Year of Award
1 Dr. Uma Seetharam 1979
2 Dr. O. Janaki 1980
3 Dr. D.N. Ebenezer 1980
4 Dr. L. Sukadev 1981
5 Dr. K. Rudrama Devi 1981
6 Dr. Jaya Bharati 1981
7 Dr. Vijaya Laxmi 1981
8 Dr. Qamer Ayesha 1982
9 Dr. P. Kondaiah 1982
10 Dr. A. Jyothy 1982
11 Dr. M.V. Usha Rani 1982
12 Dr. P. Rita 1982
13 Dr. K.B. Tripura Sundari 1982
14 Dr. A. Chenchamma 1983
15 Dr. A. Rajeshwari 1983
16 Dr. C. Kusuma Kumari 1983
17 Dr.Tahseen Fatima 1983
18 Dr. D. Krishna Kumari 1984
19 Dr. B. Kaladhar Reddy 1984
20 Dr. V. Radha 1985
21 Dr. A. Suryanarayana 1986
22 Dr.T.K. Amareshwar Singh 1986
23 Dr. Manjula Waghray 1986
24 Dr. Radhika Sastry 1986
25 Dr. T. Sreelatha Devi 1987
26 Dr. S. T. Uma 1987
27 Dr. M. Swarna 1987
28 Dr. Nayyar Rabbani 1987
29 Dr. Lavanya Moses 1987
30 Dr. P. Amala 1987
31 Dr.P. Laxmi Narasimham 1989
32 Dr. M. Ram Gopal Krishna 1989
33 Dr. V. Manujula 1989
34 Dr. M. Sujatha 1990
35 Dr. K. Pushpavathi 1990
36 Dr. D.S. Rupa 1990
37 Dr. Ch. V. Ramana Devi 1990
38 Dr. D. Venkateswara Rao 1991
39 Dr. Sabina Mansoor 1991
40 Dr. M. Hema Prasad 1991
41 Dr. Mohd. Ahmed Ghalib 1991
42 Dr. D. Geethanjali 1992
43 Dr.G. Sandhya Devi 1992
44 Dr. B. Sailaja 1992
45 Dr. Harlin Manghat 1992
46 Dr. G. Jagadeesh 1992
47 Dr. Subba Rao 1992
48 Dr. P. Usha Rani 1992
49 Dr. Y. Mohan Ram 1993
50 Dr. Mazher Hussain 1994
51 Dr. Shela Fathima K 1995
52 Dr. G.V. Somayajulu 1995
53 Dr. V. Babu Rao 1996
54 Dr. P. Aruna Prabhavathi 1996
55 Dr. Anitha Arthur 1996
56 Dr. T. Padmaja 1996
57 Dr.M. Rajasekhar 1997
58 Dr. K. Sudhakar 1998
59 Dr. Ramesh Gupta 1998
60 Dr. Tajamul Hussain 1999
61 Dr. D.V.N. Kumar 1999
62 Dr. V. Lakshmi Kiran 1999
63 Dr. Rubina Mejataba 2000
64 Dr. P. Padmavathi 2000
65 Dr. Jitendra Kumar Naik 2001
66 Dr. K. Seshu Durga Kumar 2001
67 Dr. P. Kalavathi 2001
68 Dr. G.N. Mallikarjun Rao 2002
69 Dr. S. Ramesh Babu 2002
70 Dr. V. Sri Devi 2002
71 Dr. K.T.N. Lakhsmi 2004
72 Dr. V. Durga Rao 2004
73 Dr. B.Uma Devi 2004
74 Dr. A.Laxmi 2005
75 Dr. A.Vasudha 2006
76 Dr. V.Mohan Rao 2006
77 Dr. V.Ramachandra Rao 2006
78 Dr. M.V.V.Reddy 2007
79 Dr. K.Lavanaya 2007
80 Dr. G.Jaya Prakash 2007
81 Dr.J.Shanmuga Sundaram 2008
82 Dr. V.V.Ravikanth 2008
83 Dr.P.Jharna 2008
84 Dr. G.T.Vani 2009
85 Dr. K. Srujana 2009
86 Dr. S.Siva Prasad 2009
87 Dr. S.Shamshad 2009
88 Dr. G.Deepika 2010
89 Dr. K.Venkata Karunakar 2010
90 Dr. B.Pulla Reddy 2010
91 Dr. J.Yosavanthi 2010
92 Dr. B.Siva Prasad 2010
93 Dr. Renuka Raj 2011
94 Dr. Karuna Devi 2011
95 Dr. P.Vidyullatha 2011
96 Dr. Vikas Sharma 2011
97 Dr. A.Lakshmi 2011
98 Dr. Dayakar 2011
99 Dr. L.Hema Bindhu 2011
100 Dr. G.Madhavi 2011
101 Dr. M. Mahendran 2011
102 Dr. P. Prem Kumar 2011
103 Dr. B. Bupesh 2011
104 Dr. B.M.V.Srikanth Babu 2012
105 Dr. S. P. Singh 2012
106 Dr. V. Madan Mohan 2013
107 Dr. S. Jalandhar Reddy 2013
108 Dr. B. Durga 2013